วันที่ 31 สิงหาคม 2565 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ทูลเกล้าถวาย กระเป๋าผ้า หมวก และสมุดจากผ้าทอพื้นเมืองบ้านสระบัวก่ำ ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ OTOP ของ อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี ผลงานทำมือจากแผนกวิชาคหกรรมศาสตร์และแผนกวิชาเสื้อผ้าแฟชั่น แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงานพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2564 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ