วันที่ 7 กันยายน 2565 เวลา 15.30 น. ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 9/2565 เพื่อพิจารณาแผนการรับนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 แผนการแนะแนวการศึกษาต่อ การประเมินบุคลากร คร้้งที่ 2/2565 และการจัดการศึกษาในระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมอุบล วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ