วันที่ 13 กันยายน 2565 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กล่าวต้อนรับ นางบุษยมาศ นิ่มนวล ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ทำหน้าที่ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีวศึกษาภาคกลาง และ นายวรภพ ไพรวัลย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว ในการเข้าเยี่ยมและติดตามการจัดทำใบช่วยสอน (Instruction Sheet) อิเล็กทรอนิกส์ กิจกรรมการเรียน การสอน ศตวรรษที่ 21 ในการทำผลงานวิชาการแบบ PAพร้อมให้คำแนะนำและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการพัฒนางานตามข้อตกลงและการประเมินเพื่อขอมีหรือขอเลื่อนวิทยฐานะ ให้กับครูผู้สอน ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ