วันที่ 4 กรกฎาคม 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ และคณะผู้บริหาร มอบแอลกอฮอล์ ให้แก่ตัวแทน นักเรียน นักศึกษา เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่เชื้อโรคระบาด COVID-19 ตามโครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรทำแอลกอฮอล์ อาชีวะร่วมใจ ต้านภัยโควิด-19 ณ โดมรวมน้ำใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ