วันที่ 2 กรกฎาคม 2565 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี กล่าวรายงานพิธีเปิดโครงการ การพัฒนาอาชีพระยะสั้น (Up Skill, Re Skill) ให้กับนักเรียน และประชาชนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ โดยนายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน ณ วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร - แจ่มใส จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากเสร็จพิธี คณะผู้บริหาร และคณะครู บุคลากร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้ต้อนรับ นายมณฑล ภาคสุวรรณ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมคณะ ที่เข้าตรวจเยี่่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ