วันที่ 27-29 มิถุนายน 2565 ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการอาชีวศึกษาจังหวัดสุพรรณบุรี ให้ทำหน้าที่ประธานกรรมการในการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาระดับจังหวัด จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมคณะกรรมการฯ เข้าตรวจประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาฯ ณ วิทยาลัยการอาชีพสองพี่น้อง วิทยาลัยสารพัดช่างบรรหาร-แจ่มใสจังหวัดสุพรรณบุรี วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีสุพรรณบุรี วิทยาลัยการอาชีพอู่ทอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี และวิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ