วันที่ 24 มิถุนายน 2565 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ศรากร บุญปถัมภ์ ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับสถานศึกษา ปีการศึกษา 2565

ติชม

สร้างโดย :


kmspvc

สถานะ : ผู้ดูแลระบบ
ไม่ระบุ