ในวันพฤหัสบดีที่ 9 ธ.ค.64 ได้รับมอบหมายตามคำสั่งวิทยาลัยให้งานอาคารดำเนินการ big cleaninng day

ติชม

สร้างโดย :


Building2564

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ