วันจันทร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และนายเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ ประชาสัมพันธ์ เทศกาลเค้กคุกกี้อาชีวะและของขวัญปีใหม่ ณ สวท.สุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


public_relations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ