วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา, นายเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง รองผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ เป็นประธานเปิดงานและเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์โครงการทวิภาคี นักเรียน นักศึกษาฝึกงานและฝึกอาชีพ ร่วมกับบริษัท แมคไทย จำกัด ระดับชั้น ปวช. ๒ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ปวส. ๑ สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ ระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


public_relations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ