วันพุธที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการ นายศุภชัย นนท์ธีระวิชยา, นางสาวกนกวรรณ ส่งสมบูรณ์, นายเจนศักดิ์ แสงคำเฉลียง รองผู้อำนวยการคณะครู และนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ปีการศึกษา ๒๕๖๖ ระดับอาชีวศึกษาจังหวัด ณ โดม ๗๐ ปี วิทยาลัยเทคนิคสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


public_relations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ