วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการปลูกฝังและแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ของนักเรียน นักศึกษา ณ โดมรวมน้ำใจ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


public_relations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ