วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ ตรวจเยี่ยม และกล่าวต้อนรับคณะกรรมการ ประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ครูผู้ช่วย รอบที่ ๔ ณ ห้องประชุมพุทธรักษา วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี

ติชม

สร้างโดย :


public_relations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ