วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุพรรณบุรี โดย ดร.ทรงวุฒิ เรือนไทย ผู้อำนวยการฯ มอบหมายให้นายอริยวัฒ เฉลิมกิจ รองผู้อำนวยการฯ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา และทีมงานแนะแนวฯ เยี่ยมบ้านนักเรียน เพื่อคัดเลือก เข้ารับทุนเฉลิมราชกุมารี

ติชม

สร้างโดย :


public_relations

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
ไม่ระบุ