โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา
           แผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ได้เข้าร่วมการอบรมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 31 กรกฎาคม ถึง 1 สิงหาคม 2564  โดยมีคุณครูกฤษณุนันท์ มีสง่า เป็นผู้ควบคุมดูแล นักเรียนสาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์ ระดับชั้น ปวส. 1 ประกอบด้วย 1) นายภูริทัต รัสมี 2) นายเอกชัย ฟักหอม 3) นายทิวัฒถ์  เลิศชัย 4) นายธนวัฒน์  จูมศรีสิงห์ และ 5) นางสาวฤทัยชนก เกิดสมนึก  /รายงานข่าวโดย นายณัฐวรรธน์  ศิริเตชภัทร์ หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์

 

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ติชม


ต้องการให้คะแนนบทความนี้่ ?

สร้างโดย :


CPM

สถานะ : ผู้ใช้ทั่วไป
เทคโนโลยีสารสนเทศ